Política de privacitat

Identitat del responsable dels tractaments Joel Curós Busquets

Persones jurídiques

JOEL CURÓS BUSQUETS
CIF: 43.630.129-A
Nom comercial de l’empresa: GESTIÓ7
C/ Picasso Nº 11, 1er 1a, 17200 Palafrugell (Girona)

De conformitat amb la legislació de protecció de dades i qualsevol altra legislació rellevant i actual aplicable, l’usuari queda informat que les dades personals que proporciona, si escau, s’incorporen en un arxiu automàtic que s’utilitza únicament per als fins que es descriuen en el formulari o contracte corresponent.

Usuaris

JOEL CURÓS BUSQUETS (en adelanteGESTIÓ7)tracta les dades identificatives que faciliten els usuaris amb finalitats diverses: d’una banda, remetre informació al usuari que ho sol·liciti, tramitar incidències o reclamacions i mantenir-lo informat sobre l’activitat de GESTIÓ7.L’informem que la base legítima per al tractament és el consentiment, el compliment de la relació contractual i, si no n’hi ha, l’interès legítim, i també, si escau, el manteniment de la seguretat.

GESTIÓ7 respecta la confidencialitat de les dades personals; si és necessari, les comunicarà a les autoritats d’acord amb el compliment de les seves obligacions legals.

Les dades es mantenen mentre dura la relació contractual que en va ocasionar la recollida, sempre que el titular no se n’oposi al tractament, o durant el temps necessari per complir les obligacions legals que afecten GESTIÓ7 en cas que es pugui derivar alguna responsabilitat.

Dades corresponents a persones de contacte a través del formulari de contacte

Les dades de caràcter personal que es faciliten en els formularis existents s’utilitzen per resoldre les consultes que planteja el formulari mateix. L’informem que les dades es poden comunicar a tercers si la consulta ho requereix, com ara en cas d’una reclamació.La base legítima del tractament és el consentiment que vostè ha donat en emplenar el formulari.

A més, l’informem que les dades personals romanen als fitxers de GESTIÓ7 mentre no se n’oposi al tractament.

Dades relatives a clients persones jurídiques i autònoms

GESTIÓ7 tracta les dades personals de les persones de contacte i dels autònoms corresponents amb la finalitat de gestionar la col·laboració amb GESTIÓ7. La base legítima per al tractament és el compliment de la relació contractual i l’interès legítim per a l’enviament d’informació.

Les dades es mantenen mentre dura la relació contractual i durant el temps necessari per complir les obligacions legals que afecten GESTIÓ7.

Dades relatives a candidats

En cas que un titular hagi facilitat el seu currículum a GESTIÓ7 com a candidat potencial a formar part del personal deGESTIÓ7, GESTIÓ7 utilitzarà les dades exclusivament per gestionar la candidatura i no les cedirà a tercers. Les dades que es proporcionen es conserven durant un any. La base legítima del tractament és el consentiment que atorga el titular del currículum que el remet a GESTIÓ7.

Reclamacions

Si un usuari presenta una reclamació per qualsevol circumstància, l’informem que GESTIÓ7 utilitza les dades exclusivament per resoldre la reclamació i no les cedeix a tercers, tret que la reclamació requereixi comunicar-les i amb aquesta finalitat exclusivament. Les dades proporcionades es conserven durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals, mentre no prescrigui l’objecte de la reclamació. La base legítima del tractament en tot cas és el compliment de les obligacions legals o, si no n’hi ha, el consentiment.

Exercici de drets comuns a totes les dades personals

El titular de les dades té dret que se li confirmi que GESTIÓ7 tracta les seves dades personals; per tant, té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la supressió de les dades quan ja no siguin necessàries, i també a oposar-se’n al tractament per a alguna de les finalitats que aquí s’exposen, com ara l’enviament d’informació comercial.

Pot exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació al tractament i portabilitat per correu electrònic a l’adreça

JOEL@GESTIO7.COM

o per correu postal

C/ Picasso Nº 11, 1er 1a, 17200 Palafrugell (Girona)

En qualsevol cas, el titular de dades pot adreçar-se a l’autoritat de control que li correspongui per presentar les reclamacions que consideri adequades.

Veracitat de les dades i actualització

GESTIÓ7 presumeix que les dades personals que es faciliten a través dels diferents canals i suports són verídiques, que les subministra directament el titular, que el titular és qui diu ser, que les dades estan actualitzades i que l’afectat/interessat comunicarà qualsevol modificació de les seves dades quan es produeixi.

Deure de secret

Les persones que intervenen en el tractament de dades relatives a persones físiques i accedeixen als fitxers, directament o indirectament, han de respectar en tot moment el secret de les dades personals que coneixen en el desenvolupament de l’activitat. El deure de secret és una obligació per a GESTIÓ7, els membres dels òrgans de direcció i gestió, les persones contractades en règim de dret laboral i els professionals que presten serveis contractats en règim de dret mercantil. També és una obligació per als proveïdors de béns i serveis i els seus empleats, els encarregats del tractament i els seus empleats, i els qui l’encarregat del tractament subcontracti i els seus empleats. L’obligació de secret sobreviu a l’extinció de la relació laboral o mercantil establerta amb GESTIÓ7, responsable del tractament, i també al venciment dels contractes laborals, mercantils, etc. que vinculen els empleats i/o professionals amb l’encarregat del tractament i els proveïdors que subministren béns o presten serveis a GESTIÓ7.

Recomanació de llocs i pàgines web

GESTIÓ7 pot recomanar o enllaçar llocs i pàgines web que considera que són d’interès per a l’usuari. GESTIÓ7no té l’obligació de supervisar els llocs o les pàgines web que enllaça o recomana. Aquests llocs o pàgines web els han creat persones jurídiques, físiques o ens sense personalitat aliens a GESTIÓ7. GESTIÓ7no intervé en la gestió dels llocs o les pàgines web que enllaça o recomana, no els finança, no decideix els continguts que s’hi incorporen, i no gestiona els serveis que subministren ni hi participa. GESTIÓ7 anul·larà qualsevol enllaç a un lloc o una pàgina web i s’abstindrà de recomanar-los quan tingui constància fefaent que el lloc o la pàgina web i/o els serveis que subministren són il·lícits o lesionen béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització.

Ús de galetes

Durant la navegació a través del nostre web és possible que recopilem informació relativa al trànsit i a patrons de visita de les pàgines del nostre domini. Aquesta informació es tracta a través de galetes (petites quantitats d’informació en format text que la pàgina envia a l’ordinador o equip de l’usuari mentre la visita).

L’objectiu de l’ús de les galetes és personalitzar l’accés a la pàgina amb el propòsit de millorar-ne la navegació i les condicions de funcionalitat.

A GESTIÓ7 complim el que disposa la Llei de serveis de la societat de la informació, norma que ha recollit la transposició de la Directiva 2009/136/CE, coneguda com a Llei de galetes.

Una galeta és un petit arxiu de text que s’emmagatzema a l’ordinador, la tauleta, el telèfon mòbil o, en definitiva, el dispositiu que utilitzi per navegar a través d’Internet i que pot guardar informació relativa a la freqüència amb què visita les pàgines web, les seves preferències de navegació, la informació que més li interessa i els noms d’usuari, registrar productes, etc

En el nostre cas, les galetes que fem servir al nostre web no recopilen informació que l’identifiqui de manera personal.

Tipus de galetes

En funció de la seva naturalesa, les galetes es poden classificar de la manera següent:

  • Galetes de sessió i galetes permanents: les primeres s’eliminen en tancar el navegador, mentre que les segones romanen a l’equip informàtic.
  • Galetes pròpies i galetes de tercers: les primeres pertanyen al titular del web, mentre que les segones pertanyen a un tercer.

Quines galetes fem servir?

Galetes de Google Analytics:

Galeta Finalitat Durada
_ga: Habiliten la funció de control de visites úniques. La primera vegada que un usuari entra al lloc web de GESTIÓ7 a través d’un navegador s’instal·la aquesta galeta. Quan aquest usuari torna a entrar al nostre web amb el mateix navegador, la galeta considera que és el mateix usuari. Només si l’usuari canvia de navegador, Google Analytics el considera un altre usuari. 2 anys

Google ha facilitat un complement d’inhabilitació de les galetes de GoogleAnalytics per als navegadors més habituals, com són Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, MozillaFirefox, Apple Safari i Opera, que facilita la desinstal·lació d’aquestes galetes. Pot obtenir més informació aquí.

Les nostres galetes només ens proporcionen informació estadística anònima sobre la navegació al nostre lloc web; no obstant això, les pot deshabilitar directament configurant el seu navegador web.

Galetes de sessió:

Galeta Finalitat Durada
PHPSESSID Galeta estàndard de PHP per controlar el manteniment de la sessió. Sessió

Pot configurar el seu navegador per acceptar o rebutjar la instal·lació de totes les galetes o certs tipus, o per sol·licitar que se li notifiqui quan es col·loca una galeta.

Firefox des d’aquí:
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

Chrome des d’aquí:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

Explorer des d’aquí:
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

Safari des d’aquí
http://support.apple.com/kb/ph5042

Opera des d’aquí:
http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

Seguretat de les dades

GESTIÓ7 ha implementat les mesures de seguretat que requereix la normativa de protecció de dades de caràcter personal als seu centre de treball, locals, sistemes, infraestructures de comunicacions, etc. També ha adoptat les mesures lògiques, físiques, organitzatives, contractuals, etc., que eviten l’accés de tercers sense autorització a les dades, i la destrucció, la modificació, la reproducció, la divulgació, la transmissió o la reutilització de les dades.

Condicions d’ús del blog

El blog té per objecte intercanviar informació sobre tot allò relacionat amb l’activitat del GESTIÓ7: articles, notícies…; ofereix informació genèrica i sectorial de diferents àrees.

Regles generals d’ús

Els usuaris han d’accedir al blog i utilitzar-lo per a la finalitat per a la qual ha estat concebut i, en particular, respectant totes les lleis, la moral, l’ordre públic i aquestes condicions d’ús. En concret, els usuaris es comprometen a accedir i utilitzar el blog d’acord amb les premisses següents:

  • L’usuari no ha d’interferir en el funcionament adequat del blog ni en l’ús que altres usuaris en facin; no ha d’interferir en l’aplicació o el funcionament de les mesures de seguretat implantades al blog ni en la connexió al blog d’altres usuaris o xarxes; tampoc no els ha de pertorbar.
  • L’usuari ha de complir qualssevol normes que siguin aplicables a l’accés i l’ús del blog, incloent-hi les que afectin l’accés, el tractament i la transmissió de dades.
  • L’usuari no ha d’utilitzar el blog per enviar correus electrònics o informació no sol·licitada o per promoure o comercialitzar, directament o mitjançant enllaços, productes o serveis propis o de tercers, tant si ho fa de manera gratuïta com onerosa.
  • L’usuari no ha d’utilitzar el blog per suplantar la identitat d’un tercer o fer-se passar per un altre, ni tampoc per assetjar, injuriar o calumniar altres persones o dur a terme actes de competència deslleial o publicitat enganyosa o no autoritzada per la legislació espanyola o aquestes condicions d’ús.
  • L’usuari no ha d’utilitzar el blog per demanar informació de tercers, en particular dades de caràcter personal.
  • L’usuari pot accedir als comentaris, les opinions, els materials, les dades, les informacions i, en general, a tot el contingut del blog, i també els pot veure, descarregar, copiar, imprimir, reenviar i compartir amb altres persones exclusivament per a ús personal, és a dir, mai amb una finalitat comercial. A totes les còpies que faci dels comentaris, les opinions, els materials, les dades i les informacions que conté el blog se n’ha d’identificar l’origen i l’autoria clarament; també s’han de mantenir els avisos de drets d’autor o que facin referència a drets de propietat intel·lectual, industrial o de qualsevol altra naturalesa que incloguin originalment. L’usuari no pot fer servir, reproduir, modificar, distribuir ni posar a disposició de tercers els comentaris, les opinions, els materials, les dades o les informacions que conté el blog amb finalitats comercials; tampoc se n’ha d’atribuir l’autoria ni atribuir-la a qui no correspongui. GESTIÓ7 o el titular legítim dels comentaris, les opinions, els materials, les dades o les informacions que es descarreguin en segueixen ostentant la titularitat plena, i també la de les marques i els logos que hi apareguin o que apareguin al blog mateix.

Continguts incorporats pels usuaris i protecció de dades

L’enviament de continguts suposa l’acceptació plena i sense reserva d’aquestes condicions d’ús i de la política de privacitat, que també n’han de regular l’ús i l’explotació. GESTIÓ7 es reserva el dret a publicar o no els articles i altres continguts rebuts, i també el dret a comprovar les dades que faciliti el remitent sobre la seva identitat o sol·licitar-li que l’acrediti.

De conformitat amb la legislació de protecció de dades, l’usuari consent que les dades personals que proporciona es tractin per a la gestió del blog.

Vigència i modificació de la política de privacitat

La política de privacitat que estableix el GESTIÓ7 està en vigor des de la data de la seva publicació al web corresponent; l’usuari la pot arxivar i/o reproduir. GESTIÓ7 està facultat per modificar la seva política de privacitat, fet que ha de posar en coneixement de l’usuari.